Service coverage

M3CRC Service Cover List

2021-09-20
    M3 大腸癌檢測服務    
區域 地區 診所 / 機構名稱 診所地址 查詢電話
港島 中環 全仁醫務中心 香港中環皇后大道中30號娛樂行22樓 2197 0122
港島 中環 愷頤家庭醫學中心 中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心9樓902B室 2333 2287
港島 中環 Oasis of Hope 中環皇后大道中39號豐盛創建大廈9樓902室 2568 2311
港島 中環 智賢中西醫療中心 香港中環租庇利街1號喜訊大廈M1樓M106室 3691 8622
港島 中環 Dr Sea 健康及營養中心 中環德輔道中40-42號通明大厦6樓601室 2787 6601
港島 中環 H3 Medical Clinic 金鐘夏愨道12號美國銀行中心25樓2506室 3752 2020
港島 中環 Pedder Health 中環皇后大道中9號34樓 (中環地鐵站G出口) 2868 9333
港島 北角 盧慶盈中醫診所 北角馬寶道28號華滙中心10樓1008室 2180 9398
港島 太古 康怡醫務中心 香港鰂魚涌康山道1號 康怡廣場辦公大樓11樓1110 B室 2885 4623
港島 灣仔   香港軒尼詩道350 - 354a號地下1b鋪(近大公報) 2836 6798
港島 跑馬地 養和醫院 香港跑馬地山村道二號 2572 0211
港島 銅鑼灣 信康醫療中心 香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心1116-1117室 3188 2577
港島 銅鑼灣   灣仔軒尼詩道302-308 號集成中心24 樓2409 室 2598 8673
港島 銅鑼灣   銅鑼灣怡和街46-54號麥當勞大廈304室 2890 1888
港島 銅鑼灣 協和醫護 灣仔摩理臣山道80-82號柏餘中心3樓301室 2116 8340
港島 香港仔   香港仔湖南街1-3號安泰大廈三樓b座 2814 0688
新界 上水 時代醫療集團 香港新界上水廣場711-713A室 3585 8533
新界 天水圍   天水圍嘉湖新北江商場地下A114號鋪 22051008
新界 沙田   新界沙田穗禾苑商場1樓F15號舖 2605 9639
新界 沙田 香港中文大學醫院 香港新界沙田澤祥街9號 3946 6188
九龍 九龍城 聖德肋撒醫院 香港九龍太子道327號 2200 3434
九龍 佐敦   佐敦彌敦道363號恒成大廈13樓1310-1312室 2663 2826
九龍 佐敦   佐敦彌敦道363號恒成大廈1010室 2312 6280
九龍 佐敦 香港婦檢 彌敦道335號高怡醫務中心6樓A室 2155 4209
九龍 佐敦   龍彌敦道333號加盛商業中心18樓 2711 6330
九龍 佐敦   彌敦道333號加盛商業中心11樓B室 2388 7311
九龍 佐敦   彌敦道363號恒成大廈707室 2780 9988
九龍 佐敦   九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈612室 2388 1122
九龍 佐敦   九龍彌敦道301-9號嘉賓大廈1213A室 2332 2388
九龍 啟德 卓萃綜合醫務中心 九龍九龍城啟德承啟道28號晴朗商場A區2樓A202號舖 2882 2022
九龍 大角咀   九龍大角咀大同新村大全街13號B地舖 2398 8825
九龍 太子   九龍太子太子道西108-118號地下D號舖 2394 6710
九龍 尖沙咀 Pacific Care/ WeMed Ltd. 香港尖沙咀彌敦道26號12樓 3486 6188
九龍 尖沙咀 智賢中西醫療中心 尖沙咀金馬倫道42號華懋金馬倫大廈1401室 3703 5833
九龍 尖沙咀 813 Medical 九龍尖沙咀中間道十五號H Zentre 八樓813室   2813 3773
九龍 尖沙咀 Faith Health Medical Centre 九龍尖沙咀中間道15號 H Zentre 109室 2618 0189
九龍 尖沙咀 匡喬婦女健康中心 九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈1003室 2368 3099
九龍 尖沙咀 Savant Medical 九龍油麻地彌敦道525號美迪寧廣場2樓204室 3104 2211
九龍 尖沙咀 Charis Medical Centre 香港九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈10樓1008A室 2623 9278
九龍 尖沙咀 時代醫療集團 香港九龍尖沙咀彌敦道26號1302-5室 3585 8533
九龍 尖沙咀 Pedder Health 香港九龍彌敦道26號28樓 2723 1999
九龍 尖沙咀  全仁醫務中心 九龍尖沙咀廣東道33號中港城第5座1501-2A室 2197 0122
九龍 彩虹 匯卓醫務中心(彩虹) 九龍彩虹清水灣道8號匯八坊地庫B104鋪 2321 6260
九龍 旺角   九龍旺角彌敦道688號旺角中心一期1315D室 2749 1315
九龍 旺角 Dr. C.Y.Chu Medical Clinic 旺角山東街47號中僑商業大廈903室 2771 1323
九龍 旺角   九龍彌敦道688號旺角中心一期709 室 2395 8188
九龍 旺角   九龍旺角彌敦道688號旺角中心一期12樓1220室 2648 8386
九龍 旺角   九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心1期11樓1130室 2523 2338
九龍 旺角   九龍旺角廣華街42-56號廣發商業大廈地下3號舖 2770 3883
九龍 美孚 美孚綜合診所 九龍美孚新邨百老匯街65號三期平台75號鋪 2743 6601
九龍 觀塘 CL Medical / 晉樂醫療 開源道72號溢財中心 2/F A3 2389 7887
九龍 長沙灣   九龍長沙灣青山道269號地下 2780 8035
九龍 長沙灣   九龍長沙灣元州街273號A1地下 2361 1998
九龍 長沙灣   九龍長沙灣青山道322號地下 2388 2381
九龍 黃埔 健太診療所 香港九龍紅磡黃埔花園12期德康街地下1B號鋪 2152 8579
九龍 黃大仙 醫健醫務中心 九龍黃大仙彩虹道121號啟德花園商場地下7號舖 2322 7070