BA.5變種傳播力強 重複感染風險增4倍

2022年9月12日

新型病毒連日新增確診數字屢破一萬大關,目前Omicron 亞型變異株BA.5成為全球疫情的主流病毒,佔約70%;本港的BA.4或BA. 5個案也佔整體逾六成,成為本地主流病毒。

BA.4或BA. 5的傳染力較高及具「免疫逃脫特性」(Antibody evasion),即可逃脫疫苗以及過去感染所產生的免疫力。換言之,先前染疫而有抗體的人,也可能再度受感染。美國研究更發現, BA.4 和 BA.5 病毒的免疫逃脫機率是BA.2 的 4.2 倍,更是原始毒株的19.2倍,更具社區傳播能力。

本港早前發現到的BA.5個案中,患者大部分是成年人,大多數屬輕症。根據流行病學資訊,患者大多數能康復,但也有嚴重病例,多出現在具有潛在病歷的高風險一族。

G-NiiB「免疫+」微生態免疫力配方(SIM01)由香港中文大學獨家授權,是全球首個而且是唯一根據新型病毒病人研發的精準微生物免疫配方。配方主要成份含有獨特的雙歧桿菌,包括青春雙歧桿菌與長雙歧桿菌,經臨床研究能減輕新型病毒患者病情,不但有助患者提升免疫力, 還能促進可調節免疫力的益菌生長。

臨床驗證結果顯示,88% 新型病毒患者服用配方2星期後產生抗體,發炎指數下降63%,降低病毒量,改善腸道微生態失衡,令益菌水平上升,有助促進新型病毒患者康復,調節我們的免疫能力,預防及改善感染後遺症。

 

相關醫學研究:

Wang, Q., Guo, Y., Iketani, S., Nair, M. S., Li, Z., Mohri, H., Wang, M., Yu, J., Bowen, A. D., Chang, J. Y., Shah, J. G., Nguyen, N., Chen, Z., Meyers, K., Yin, M. T., Sobieszczyk, M. E., Sheng, Z., Huang, Y., Liu, L., & Ho, D. D. (2022). Antibody evasion by SARS-CoV-2 Omicron subvariants BA.2.12.1, BA.4 and BA.5. Nature, 608(7923), 603–608. https://doi.org/10.1038/s41586-022-05053-w

 

Ng, S. C., Peng, Y., Zhang, L., Mok, C. K., Zhao, S., Li, A., Ching, J. Y., Liu, Y., Yan, S., Chan, D., Zhu, J., Chen, C., Fung, A. C., Wong, K. K., Hui, D. S., Chan, F. K., & Tun, H. M. (2022). Gut microbiota composition is associated with SARS-CoV-2 vaccine immunogenicity and adverse events. Gut71(6), 1106–1116. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-326563

 

CRC-09-2022-02