BA.5变种传播力强 重复感染风险增4倍

2022年9月12日

新型病毒连日新增确诊数字屡破一万大关,目前Omicron 亚型变异株BA.5成为全球疫情的主流病毒,占约70%;本港的BA.4或BA. 5个案也占整体逾六成,成为本地主流病毒。

BA.4或BA. 5的传染力较高及具「免疫逃脱特性」(Antibody evasion),即可逃脱疫苗以及过去感染所产生的免疫力。换言之,先前染疫而有抗体的人,也可能再度受感染。美国研究更发现, BA.4 和 BA.5 病毒的免疫逃脱机率是BA.2 的 4.2 倍,更是原始毒株的19.2倍,更具社区传播能力。

本港早前发现到的BA.5个案中,患者大部分是成年人,大多数属轻症。根据流行病学资讯,患者大多数能康复,但也有严重病例,多出现在具有潜在病历的高风险一族。

G-NiiB「免疫+」微生态免疫力配方(SIM01)由香港中文大学独家授权,是全球首个而且是唯一根据新型病毒病人研发的精准微生物免疫配方。配方主要成份含有独特的双歧杆菌,包括青春双歧杆菌与长双歧杆菌,经临床研究能减轻新型病毒患者病情,不但有助患者提升免疫力, 还能促进可调节免疫力的益菌生长。

临床验证结果显示,88% 新型病毒患者服用配方2星期后产生抗体,发炎指数下降63%,降低病毒量,改善肠道微生态失衡,令益菌水平上升,有助促进新型病毒患者康复,调节我们的免疫能力,预防及改善感染后遗症。

 

相关医学研究:

Wang, Q., Guo, Y., Iketani, S., Nair, M. S., Li, Z., Mohri, H., Wang, M., Yu, J., Bowen, A. D., Chang, J. Y., Shah, J. G., Nguyen, N., Chen, Z., Meyers, K., Yin, M. T., Sobieszczyk, M. E., Sheng, Z., Huang, Y., Liu, L., & Ho, D. D. (2022). Antibody evasion by SARS-CoV-2 Omicron subvariants BA.2.12.1, BA.4 and BA.5. Nature, 608(7923), 603–608. https://doi.org/10.1038/s41586-022-05053-w

Ng, S. C., Peng, Y., Zhang, L., Mok, C. K., Zhao, S., Li, A., Ching, J. Y., Liu, Y., Yan, S., Chan, D., Zhu, J., Chen, C., Fung, A. C., Wong, K. K., Hui, D. S., Chan, F. K., & Tun, H. M. (2022). Gut microbiota composition is associated with SARS-CoV-2 vaccine immunogenicity and adverse events. Gut, 71(6), 1106–1116. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-326563

CRC-09-2022-02